Om oss


Vi har en gedigen kunskap om spa i Sverige och vad som krävs för att ägande och drift ska bli så smärtfritt som möjligt. Vårt klimat vintertid utsätter dem för en mycket tuff behandling som gör att det ibland slutar att fungera helt eller delvis.

Vi är inte knutna till något speciellt märke eller tillverkare av span och säljer heller inte nya span. Däremot så har de flesta span samma komponenter under skalet och det är där vi erbjuder vår kunskap och våra tjänster.

Vi utför även besiktningar och reparationer på uppdrag åt försäkringsbolag. Inte allt för sällan kan skadan eller haveriet helt eller delvis omfattas av villa-hemförsäkringen.

Kontakta oss på 010-20 700 40!